Dlaczego “Górka”?

Zespół Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie to szkoła przyjazna, nowoczesna i twórcza.


Na współczesnej szkole spoczywa obowiązek podejmowania wciąż nowych przedsięwzięć, mogących sprostać nie tylko aktualnym społecznym oczekiwaniom, ale i zainteresowaniom ucznia. Dzięki licznym projektom edukacyjnym uczniowie szkoły mają możliwość odbywania wakacyjnych płatnych staży  w specjalistycznych firmach branżowych. 


Baza szkoły pozwala na prowadzenie zajęć w systemie jednozmianowym.


Poza standardowym wyposażeniem szkoła dysponuje:

→ pracowniami multimedialnymi,

→ centrum bibliotecznym,

→ Orlikiem wraz z kompleksem boisk,

→ salami gimnastycznymi,

→ laboratoriami ECDL,

→ tablicami interaktywnymi,

→ specjalistycznymi pracowniami przedmiotowymi.


SUKCESY ZAWODOWE SZKOŁY

→ Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla szkoły

→ Brązowa Tarcza Technikum w ogólnopolskim rankingu Perspektywy 

→ Wielkopolska Szkoła Roku

→ Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego

→ Znak Jakości Inter@klasa

→ Certyfikat akredytacji Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego

→ Międzynarodowy certyfikat VCC (Vocational Competence Certyficate)

→ Certyfikat Wiarygodne Technikum

→ Tytuł „najaktywniejszej szkoły w programie „Dzień Przedsiębiorczości”

→ Tytuł „Srebrny Wilk” i Certyfikat MT&DC

→ Olimpiada Kreatywności – laureaci oraz Finaliści w etapie centralnym

→ Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok A: Kategoria R – pomysł techniczny (3 miejsce w finale centralnym)

→ Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok B (5 miejsce w finale centralnym)

→ I Olimpiada Inicjatyw Społecznych „Zwolnieni z teorii” – Projekt „Aniołowie Życia” (2 miejsce w finale centralnym)

→ VIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie (udział w finale centralnym)